SVIM AKCIONARIMA POZIV
ZA XXV redovnu sednicu skupštine akcionara
koja će se održati  26.06.2015. godine sa početkom u 10,00 časova u sali organa upravljanja, Zmaj Jovina 8-10.

Preuzmite dnevni red.

Obaveštenje, formular za glasanje kao i punomoćje preuzmite ovde.