Zapisnik sa XX redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« AD Beograd, u restrukturiranju održane 14.06.2012.godine. Preuzeti ovde.