Izmenjeni i dopunjeni unapred pripremljeni plan reorganizacije Progres AD Beograd možete preuzeti ovde.