SVIM AKCIONARIMA P O Z I V

ZA XXVI redovnu SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

KOJA ĆE SE ODRŽATI  30.06.2016. GODINE SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA U SALI ORGANA UPRAVLJANJA, ZMAJ JOVINA 8-10.

Preuzmite obaveštenje svim akcionarima
Preuzmite poziv svim akcionarima
Preuzmite formular za glasanje
Preuzmite ponomoćje