IZMENJENI I DOPUNJENI UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE PROGRES AD BEOGRAD  od 01.12.2016. godine u skladu sa zaključkom Privrednog suda u Beogradu Posl.br. 5 . Reo 29/2015 od 16.09.2016. godine možete preuzeti ovde.