POŠTOVANI AKCIONARI,

Upravni odbor, Nadzorni odbor i Rukovodstvo Progresa su u svom radu do sada najviše imali posla sa sudovima i sa institucijama koje su želele da kompanija PROGRES AD  Beograd,  ide u stečaj. Imovina kojom raspolaže Progres je veoma privlačna i određene strukture se i danas nisu pomirile sa činjenicom da Progres nije otišao u stečaj. Do sada je zvanično podnošeno sudu šest  zahteva za pokretanje stečaja od strane državnih organa i raznih uglavnom, hazardnih poverilaca. Upravni odbor, Nadzorni odbor i Rukovodstvo Progresa su sve ove zahteve uspešno neutralizovali.

 

Da bi se Progres nasilno uveo u stečaj, oduzeti su mu osnovni poslovi kroz gašenje „Gasnog aranžmana“ sa Rusijom. Odlukom Savezne i Republičke vlade ugašen je gasni aranžman sa Rusijom i prestao je objedinjeni izvoz poljoprivrednih, prehrambenih proizvoda i proizvoda tekstilne industrije za Rusiju, u visini od više stotina miliona dolara godišnje.

Odlukom Ministarstva finansija Srbije, Progresu  nije dozvoljeno da  plati zastupničku taksu za uvoz, servisiranje i distribuciju Hyundai vozila, koje je Progres uvozio na tržište Jugoslavije od samog početka. S obzirom da Progres nije izmirio svoju obavezu, Hyundai je poslove zastupstva preneo na Slovence.

Treća oblast u kojoj je dominirao Progres jeste auto industrija (program privrednih vozila). Progres je bio, a i danas je glavni distributer vozila Kamaz i Uvaz i izvoznik rezervnih delova koji su proizvedeni u Srbiji, („Prva Petoletka“) i koji su išli u prvu gradnju vozila iz programa  Kamaz i Uvaz-a. Progres je jedino uspeo da zadrži ove poslove, istina, u smanjenom obimu zbog poznatih problema u „Prvoj Petoletki“.

Posle gubitka navedenih poslova Progres je stalno bio pod pretnjom uvođenja stečaja i rasprodaje imovine. Iako su postojali zahtevi iz Rusije i od domaćih proizvođača iz oblasti poljoprivrede i industrije papira da se Progres vrati svojim uobičajenim poslovima, Progres nije mogao to da prihvati, upravo zbog čestih blokada tekućeg računa i stalnih pretnji uvođenja stečaja i ograničenih uslova poslovanja.

Progresu čak, nije bilo dozvoljeno da izdaje slobodan poslovni prostor na rok duži od tri meseca i bez klauzule „sa otkaznim rokom od 1 meseca“. Pod ovim uslovima niko od ozbiljnijih zakupaca nije prihvatao zakup.

U svim ovim neregularnim uslovima Upravni odbor, Nadzorni odbor i Rukovodstvo Progresa uspeli su da:

  • sačuvaju ukupnu imovinu Progresa, a samim tim i akcije akcionara, (kroz stečaj bi svi akcionari izgubili svoje akcije),
  • isplate kroz dobrovoljni socijalni program otpremnine po zakonskim uslovima svim zaposlenima,
  • Postignu sporazum sa ino poveriocima o smanjenju njihovog potraživanja za 15.000.000 (petnaest miliona) dolara  čime se vrši ušteda u platnom deviznom bilansu Srbije i korist državnim akcionarima (52%) i 6.100 malih akcionara,
  • Snagom argumenata ubede Ministarstvo privrede i Vladu Republike Srbije da je sprovođenje Unapred Pripremljenog Plana Reorganizacije (UPPR-a) znatno povoljnije za Državu i akcionare od zavođenje stečaja. Prihvatajući UPPR, Vlada je donela zaključak kojim je obavezala sve državne poverioce da otpišu svoja potraživanja prema Progresu nakon usvajanja UPPR-a.

Zbog iznetih i drugih uslova poslovanja Progresa, Nadzorni odbor i Rukovodstvo kompanije nisu uspeli da:

  • organizuju obavljanje poslovne aktivnosti na potrebnom nivou,
  • snagom argumenata ubede rukovodstvo Agencije za osiguranje depozita da je njihova politika pogubna za 6.100 akcionara i štetna za državu Srbiju.

U svim pravnim državama sveta, niži državni organi su dužni da stvaraju uslove za realizaciju zaključaka svoje vlade. Prema pozitivnim propisima,  takva obaveza postoji i u Srbiji.

Organi Agencije za osiguranje depozita su se opredelili da, suprotno postojećim pozitivnim propisima i upozorenju da svojim činjenjem nanose Državi direktu štetu ( od 15.000.000 dolara), preduzmu sve radnje kojima se ne stvaraju uslovi za poštovanje zaključka Vlade.

Na ročištu od 10.1.2017. godine Privredni sud u Beogradu je svojim Rešenjem odbio zahtev Agencije za osiguranje depozita da im se priznaju potraživanja prema Progresu jer prema mišljenju sudskog veštaka, ta potraživanja nisu dokumentovana kao verodostojna. U svojoj nameri da Progres uvede u stečaj, Agencija za osiguranje depozita je kao administrator banaka u stečaju podnela zahtev Privrednom Apelacionom Sudu  za poništenje Rešenja Privrednog suda o usvajanju UPPR-a. Pravni tim Progresa je u odgovoru na svaku žalbu pojedinačno, dokumentovano ukazao Sudu na štetnost i zakonsku neutemeljenost zahteva Agencije i banaka u stečaju.

Radi Vaše bolje informisanosti u prilogu ovog obaveštenja dostavljamo Vam:

  1. Pismo Agenciji u kome Progres ukazuje na štetnost njihovog ponašanja i daje predlog mogućeg privremenog rešenja,
  2. Rešenje Privrednog suda u Beogradu o usvajanju Unapred Pripremljenog Plana Reorganizacije,
  3. Izveštaj sudskog veštaka,
  4. Usvojeni Unapred Pripremljeni Plan Reorganizacije se već nalazi na sajtu Progresa pa ga možete pogledati jer su u njemu sadržani planovi za organizaciju poslovnih aktivnosti.

S poštovanjem

NADZORNI ODBOR