Poziv svim akcionarima za XXIX redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati  26.06.2018. godine sa početkom u  10:00 časova u sali organa upravljanja, Zmaj Jovina 8-10.

Poziv svim akcionarima možete preuzeti ovde

Obaveštenje svim akcionarima možete preuzeti ovde

Formular za glasanje u odsustvu  možete preuzeti ovde

Punomoćje možete preuzeti ovde

Kompletan materijal možete preuzeti ovde