Svim akcionarima poziv za XXXI redovnu sednicu skupštine akcionara koja će se održati 11.06.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u sali organa upravljanja, Zmaj Jovnina 8-10.

Materijal možete preuzeti ovde

Punomoćje za glasanje na XXXI redovnoj Skupštini akcionara možete preuzeti ovde.

Formular za glasanje možete preuzeti ovde.