Objava Dnevni list “Politika” 31.01.2020. Link

Odgovor “Politici” na tekst od 31.01.2020. Link

Objava Dnevni list Večernje novosti 31.01.2020. Link

Odgovor “Večernjim novostima” na tekst od 31.01.2020. Link

Dopis Predsednici Vlade 03.02.2020. Link

Dopis Predsedniku Republike Srbije 05.02.2020. Link

Dopis Gradonačelniku Grada Beograda 05.02.2020. Link