Svim akcionarima poziv za XXXVII redovnu sednicu skupštine akcionara
koja će se održati 24.6.2024. godine sa početkom u 10:00
časova u sali organa upravljanja, zmaj jovina 8-10

Materijal možete preuzeti ovde.