prgs_662785933

Adrese i telefoni

Kompanija Progres AD

Adresa: Ulica Zmaj Jovina broj 8-10;
Web: vpetrov@progres.rs.

Progres Interagrar d.o.o.

Adresa: Ulica Zmaj Jovina broj 8-10; Telefon: +381  11  2620 192;
Faks: +381  11  2620 192; Web: agrar@progres-ag.rs.

Progres Autokuća d.o.o.                    

Adresa: Ulica Pančevački put broj 47; Telefoni:  + 381 11 2711 989;
Faks: + 381 11 2711 989; Web: www.progres-ak.rs.