31Aug/17

Izveštaj o bitnom događaju

Dana 04.08.2017. godine, Privredni sud u Beogradu je pod brojem 2 Reo 20/2017 doneo Rešenje kojim se protiv Kompanije Progres otvara stečajni postupak, potvrđuje usvajanje izmenjenog i dopunjenog Unapred pripremljenog plana reorganizacije i istovremeno obustavlja stečajni postupak nad Kompanijom Progres. (more…)

28Apr/17

Godišnji izveštaj za 2016.-Pojedinačan

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o trţištu kapitala (“Sluţbeni glasnik RS”
broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadrţini, formi i načinu objavljivanja
godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (“Sluţbeni
glasnik RS” broj 14/2012), Kompanija “Progres” a.d. iz Beograda, matični
broj: 07034245 objavljuje: (more…)

28Apr/17

Godišnji izveštaj 2016 Konsolidovani

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o trţištu kapitala (“Sluţbeni glasnik RS”
broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadrţini, formi i načinu objavljivanja
godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (“Sluţbeni
glasnik RS” broj 14/2012), Kompanija “Progres” a.d. iz Beograda, matični
broj: 07034245 objavljuje: (more…)