31Aug/18

Poziv svim akcionarima za XXX redovnu sednicu Skupštine akcionara

Poziv svim akcionarima za XXX redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati  01.10.2018. godine sa početkom u  10:00 časova u sali organa upravljanja, Zmaj Jovina 8-10.

Poziv svim akcionarima možete preuzeti ovde

Obaveštenje svim akcionarima možete preuzeti ovde

Formular za glasanje u odsustvu  možete preuzeti ovde

Punomoćje možete preuzeti ovde

Kompletan materijal možete preuzeti ovde

31Aug/17

Izveštaj o bitnom događaju

Dana 04.08.2017. godine, Privredni sud u Beogradu je pod brojem 2 Reo 20/2017 doneo Rešenje kojim se protiv Kompanije Progres otvara stečajni postupak, potvrđuje usvajanje izmenjenog i dopunjenog Unapred pripremljenog plana reorganizacije i istovremeno obustavlja stečajni postupak nad Kompanijom Progres. (more…)

24Apr/17

Važno obaveštenje o bitnom događaju

POŠTOVANI AKCIONARI,

Upravni odbor, Nadzorni odbor i Rukovodstvo Progresa su u svom radu do sada najviše imali posla sa sudovima i sa institucijama koje su želele da kompanija PROGRES AD  Beograd,  ide u stečaj. Imovina kojom raspolaže Progres je veoma privlačna i određene strukture se i danas nisu pomirile sa činjenicom da Progres nije otišao u stečaj. Do sada je zvanično podnošeno sudu šest  zahteva za pokretanje stečaja od strane državnih organa i raznih uglavnom, hazardnih poverilaca. Upravni odbor, Nadzorni odbor i Rukovodstvo Progresa su sve ove zahteve uspešno neutralizovali. (more…)