Preduzeće „PROGRES AUTOKUĆA“ d.o.o. danas kao ovlašćeni diler i zastupnik snabdeva tržišta Srbije, Makedonije , Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske sa proizvodima (kamioni, autobusi, terenska vozila, specijalna vozila) fabrika „KAMAZ“ i „UAZ“. Servisiranje u garantnom i vangarantnom roku se obavlja u modernom i opremljenom servisno-tehničkom centru Preduzeća u Beogradu, Pančevački put 47. Servisiranje obavljaju specijalisti koji su prošli obuke u servisnim centrima proizvođača vozila i čija edukacija se odvija kontinuirano. Na istoj lokaciji se nalazi i veliko skladište rezervnih delova koje je kompjuterski vođeno i automatizovano. Rezervni delovi koji se nalaze na skladištu su originalni i nabavljaju se isključivo od fabrika proizvođača vozila.

Posvećeni smo izgradnji sopstvenog prisustva na tržištima za koja smatramo da imaju potencijala i spremni smo da se suočimo sa izazovima tržišta koji nas očekuju u narednom periodu. Uvek nastojimo da vodimo politiku aktivnog učesnika na tržištu, što podrazumeva poznavanje potreba kupaca i dobavljača, istraživanje novih mogućnosti poslovanja, kreativno usklađivanje svih učesnika u poslovnim aktivnostima, oslonac na sigurne partnere, smanjivanje rizika poslovanja, stalno unapređivanje poslovnih veza. Sa podjednakom pažnjom prilazimo svim poslovima i poslovnim partnerima, bez obzira na njihovu veličinu i iskustvo. Vodimo takvu poslovnu politiku u kojoj poslovi trgovine i prometa mogu biti dugoročno uspešniji ukoliko promet ne počinje samo tamo gde proizvodnja završava. Naš cilj je da, istražujući potrebe tržišta, ukazujemo na mogućnosti partnera i otvaramo puteve za lakše realizovanje zajedničkih interesa.

Više o Progres Autokući na sajtu www.progres-ak.rs

Adresa Progres Autokuće:
Pančevački put br. 47
11210 Beograd
Telefon:
+ 381 11 27-11-989
+ 381 11 27-11-408
+ 381 11 27-12-799