Svim akcionarima poziv za xxxv redovnu sednicu skupštine akcionara
koja će se održati 29.06.2022. godine sa početkom u 10:00
časova u sali organa upravljanja, zmaj jovina 8-10


Materijal možete preuzeti ovde.