Svim akcionarima poziv za novu xxxv redovnu sednicu skupštine akcionara
koja će se održati 12.10.2022. godine sa početkom u 10:00
časova u sali organa upravljanja, zmaj jovina 8-10

Materijal možete preuzeti ovde.