Donošenje Odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa UPPR. Preuzeti ovde.