Za XXXIII vanrednu Sednicu Skupštine Acionara koja će se održati 29.04.2021. Godine sa početkom u 10:00 časova u sali organa upravljanja, Zmaj Jovina 8-10

Materijal možete preuzeti ovde.